Sản Xuất & Cung Cấp Thẻ Nhựa Theo Tiêu Chuẩn Châu Âu - Hi-tech Card Systems Advances Europe in Viet Nam. Công ty TNHH Sản Xuất Thiết Kế In Ấn Hồ Việt Phát.

Chương trình Thẻ thành viên Vietravel

GIỚI THIỆU

Chương trình Thẻ thành viên Vietravel được áp dụng cho khách hàng là đối tượng tiêu dùng cá nhân (FIT – khách lẻ) tham gia các dịch vụ được tích lũy điểm của Vietravel.

Dựa trên số điểm tích lũy, khách hàng sẽ nhận được những ưu đãi đặc biệt từ Vietravel.

ĐIỀU KIỆN – ĐIỀU KHOẢN

Đối tượng

Tất cả các cá nhân từ 2 tuổi trở lên, không giới hạn về quốc tịch, có quyền công dân, có địa chỉ thư tín tại các khu vực địa lý được áp dụng và không trái với luật pháp của nước sở tại đều có thể trở thành Hội viên Chương trình Thẻ thành viên.

(Riêng các cá nhân dưới 18 tuổi cần phải có thông tin về người giám hộ khi đăng ký tham gia chương trình)

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức không được phép tham gia Chương trình với tư cách  một cá nhân

Địa điểm đăng ký

Đăng ký trực tiếp tại quầy dịch vụ khách hàng trụ sở công ty Vietravel và tất cả các chi nhánh, trung tâm trên toàn quốc.

Đăng ký qua website Vietravel : www.travel.com.vn, phần dịch vụ khách hàng, Mục Liên hệ - Đăng ký khách hàng.

Điểm tích lũy

Cách tính điểm tích lũy :

ĐIỂM TÍCH LŨY = SỐ TIỀN KHÁCH ĐÃ THANH TOÁN CHO CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC TÍCH LŨY ĐIỂM (VND) X HỆ SỐ QUY ĐỔI

Ø  Số tiền khách đã thanh toán cho các dịch vụ được tích lũy điểm : Là số tiền thực tế một khách hàng đã thanh toán để mua một dịch vụ được tích lũy điểm của Vietravel.

Ø  Dịch vụ được tích lũy điểm của công ty : Tất cả các chương trình du lịch trọn gói dành cho khách lẻ.

Ø  Hệ số quy đổi : 0.000025 - Là hệ số do Vietravel quy định để chuyển đổi từ số tiền khách đã thanh toán cho các dịch vụ được tích lũy điểm sang điểm tích lũy.

Với hệ số quy đổi này, mỗi 40.000vnd khách hàng bỏ ra tương đương với 1 điểm tích lũy.

40.000vnd = 1 điểm tích lũy

Tài khoản điểm :

Mỗi Hội viên đăng ký tham gia chương trình Thẻ thành viên Vietravel sẽ được cấp một mã số khách hàng (MSKH) – tương ứng với Tài khoản điểm, điểm tích lũy của mỗi hội viên sẽ được tích vào Tài khoản điểm của Hội viên đó sau mỗi lần tham gia chương trình tour du lịch với Vietravel.

MSKH được in trên Thẻ thành viên của Hội viên.

Tài khoản điểm cấp Thẻ :

o        Là số điểm thuộc các tour đã tham gia trong vòng 36 tháng liên tiếp.

o        Thời điểm bắt đầu tính phụ thuộc vào ngày cấp Thẻ.

o        Tài  khoản này là cơ sở để Hội viên được cấp Thẻ.

Tài khoản Điểm tặng quà :

o        Là số điểm thuộc các tour tính từ tháng phát sinh điểm cộng thêm 36 tháng liên tiếp không vượt quá ngày hiện tại – đây được xem là Hạn nhận quà của các điểm này. Quá ngày này, Hội viên không sử dụng số điểm này để nhận quà coi như mất quyền sử dụng các số điểm đó.

o        Tài khoản này là cơ sở để Hội viên được tặng quà.

Lưu ý :

-          Điểm tích lũy sẽ được cộng dồn vào Tài khoản điểm của mỗi Hội viên (Để được cộng dồn điểm, khách hàng khi đăng ký chương trình du lịch phải thông báo MSKH đã được cấp đến nhân viên bán tour)

-          Điểm sẽ được cập nhật vào tài khoản điểm sau khi kết thúc chương trình du lịch

-          Điểm chỉ được tích cho cá nhân trực tiếp tham gia chương trình du lịch trọn gói dành cho khách lẻ của Vietravel và thanh toán bằng tiền. (không tích điểm đối với những khoản thanh toán bằng coupon giảm giá hoặc coupon tour du lịch)

-          Mỗi chương trình du lịch sẽ được cộng điểm một lần. Điểm sẽ không được tích đối với những chương trình du lịch bị hủy và khách hàng được hoàn lại tiền.

-          Điểm tích lũy không được chuyển nhượng cho người khác và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

Thẻ thành viên Vietravel

Khách hàng sẽ được cấp hoặc đổi thẻ khi có số điểm tích lũy đạt được các ngưỡng :

Ø  STANDARD CARD    : 0 đến dưới 500 điểm

Ø  SILVER CARD            : Từ 500 đến dưới 3,000 điểm

Ø  GOLD CARD               : Từ 3000 đến dưới 16,000 điểm

Ø  PLATINUM CARD     : Từ 16,000 điểm

Quy định cấp Thẻ :

               a. Quy trình cấp Thẻ thành viên Vietravel  :

-   Để được cấp Thẻ thành viên Vietravel, Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên CSKH và đăng ký vào Phiếu Đăng Ký Hội Viên, Thẻ thành viên Vietravel sẽ được gửi đến Quý khách sau 02 tuần kể từ ngày Quý khách đăng ký và điền đầy đủ thông tin tại Phiếu Đăng Ký Hội Viên

-    Thông tin đăng ký vào Phiếu Đăng Ký Hội viên là thông tin của mỗi cá nhân, không dùng thông tin chung của người đại diện nhóm hoặc gia đình tránh trường hợp Thẻ không gửi được đến chính xác người đăng ký.

-  Dựa vào quy định cấp Thẻ thành viên Vietravel, Quý khách sẽ được cấp Thẻ theo hạng Thẻ tương ứng với Tài khoản điểm sở hữu.

-  Sở hữu hạng Thẻ nào Quý khách sẽ hưởng các giá trị ưu đãi theo hạng Thẻ đó.

(Đối với các trường hợp chưa đăng ký vào Phiếu Đăng Ký Hội Viên, thông tin đăng ký sai lệch và không đầy đủ, Quý khách sẽ không nhận được Thẻ thành viên Vietravel)

b. Quy định xét điểm cấp Thẻ và thời hạn Thẻ :

§     STANDARD CARD :

-                      Điều kiện cấp Thẻ : Khách hàng được cấp ngay khi đăng ký trở thành Hội viên chương trình

-                      Thời hạn Thẻ : Không thời hạn

§     SILVER CARD

-                      Điều kiện cấp Thẻ :

Ø      Đạt được số điểm của hạng SILVER CARD : Trong Tài khoản điểm cấp Thẻ Hội viên phải đạt từ 500 điểm đến dưới 3,000 điểm.

-                Ngày cấp Thẻ : Ngày kết thúc chương trình của tour cuối cùng đạt được mức điểm.

-                Thời hạn Thẻ : Không thời hạn

§    GOLD CARD

-                Điều kiện cấp Thẻ : Tài khoản điểm cấp Thẻ đạt được số điểm của hạng GOLD CARD

Trường hợp 1 : Khách hàng chưa được cấp SILVER CARD :

            Số điểm để được cấp GOLD CARD : Trong Tài khoản điểm để cấp Thẻ Hội viên phải đạt được từ 3,000 điểm đến dưới 16,000 điểm.

                        Trường hợp 2 : Khách hàng đã được cấp SIVER CARD rồi :

Ø  Số điểm để được nâng lên hạng GOLD CARD : Trong Tài khoản điểm để cấp Thẻ Hội viên phải đạt được từ 2,500điểm đến dưới 16,000 điểm.

Ø  Tài khoản điểm cấp Thẻ được tính từ ngày cấp Thẻ Bạc.

-                      Ngày cấp Thẻ : Ngày kết thúc chương trình tour cuối cùng đạt được mức điểm của điều kiện cấp Thẻ

-                      Thời hạn Thẻ : 3 năm kể từ ngày cấp Thẻ

-                      Thời điểm xét lại hạng Thẻ : Đến ngày hết hạn Thẻ, điểm của Hội viên sẽ được xét lại để cấp lại Thẻ.

§     PLATINUM CARD

-                      Điều kiện cấp Thẻ : Tài khoản điểm để cấp Thẻ đạt được số điểm của hạng PLATINUM CARD

Trường hợp 1 :

            Khách hàng chưa được cấp SILVER CARD và GOLD CARD :

Ø  Số điểm để được cấp PLATINUM CARD : Trong Tài khoản điểm để cấp Thẻ Hội viên phải đạt được từ 16,000 điểm

Trường hợp 2 :

Khách hàng đã được cấp SILVER CARD rồi :

Ø  Số điểm để được nâng thành PLATINUM CARD : Trong Tài khoản điểm để cấp Thẻ Hội viên phải đạt được từ 15,500điểm.

Ø  Tài khoản điểm cấp Thẻ được tính từ ngày cấp SILVER CARD.

Trường hợp 3 :

      Khách hàng đã được cấp GOLD CARD rồi :

Ø  Số điểm để được nâng thành PLATINUM CARD : Trong Tài khoản điểm để cấp Thẻ Hội viên phải đạt được từ 13,000điểm.

Ø  Tài khoản điểm cấp Thẻ được tính từ ngày cấp GOLD CARD.

-                      Ngày cấp Thẻ : Ngày kết thúc chương trình tour cuối cùng đạt được mức điểm của điều kiện cấp Thẻ.

-                      Thời hạn Thẻ : 3 năm kể từ ngày cấp Thẻ

-                      Thời điểm xét lại hạng Thẻ : Đến ngày hết hạn Thẻ, điểm của Hội viên sẽ được xét lại để cấp lại Thẻ.

Nâng hạng và xuống hạng :

§     Nâng hạng :

-                            Trong thời gian còn hạn của Thẻ đang sở hữu, Hội viên đạt được số điểm của hạng Thẻ cao hơn.

§     Xuống hạng :

-                            Đến ngày hết hạn của Thẻ đang sở hữu, nếu trong Tài khoản điểm cấp Thẻ, Hội viên không đạt được số điểm của hạng Thẻ cao hơn, Hội viên sẽ được xét lại điểm để cấp lại Thẻ.

-                            Trường hợp xuống hạng Thẻ chỉ áp dụng cho loại Thẻ có Thời hạn Thẻ : GOLD CARD và PLATINUM CARD.

                        Đối với GOLD CARD :

o      Đến ngày hết hạn của GOLD CARD (3 năm kể từ ngày cấp) Hội viên sẽ được xét lại điểm.

o      Khoản điểm được xét : Dựa vào Tài khoản điểm cấp Thẻ (tính từ ngày cấp GOLD CARD) Hội viên sẽ được cấp lại Thẻ.

Tài khoản điểm cấp Thẻ lúc này sẽ được tính dựa trên các điểm phát sinh thêm và khoản điểm thặng dư của GOLD CARD ở thời điểm cấp GOLD CARD.

o      Nếu tổng số điểm trong Tài khoản điểm cấp Thẻ dưới 2,500 điểm Hội viên sẽ bị xuống hạng Thẻ ở mức hạng SILVER CARD.

                        Đối với PLATINUM CARD :

o      Đến ngày hết hạn của PLATINUM CARD (3 năm kể từ ngày cấp) Hội viên sẽ được xét lại điểm.

o      Khoản điểm được xét : Dựa vào Tài khoản điểm cấp Thẻ (tính từ ngày cấp PLATINUM CARD) Hội viên sẽ được cấp lại Thẻ.

Tài khoản điểm cấp Thẻ lúc này sẽ được tính dựa trên các điểm phát sinh thêm và khoản điểm thặng dư của PLATINUM CARD ở thời điểm cấp PLATINUM CARD.

o      Nếu tổng số điểm trong Tài khoản điểm cấp Thẻ dưới 13,000 điểm Hội viên sẽ bị xuống hạng Thẻ ở mức hạng GOLD CARD, Nếu tổng số điểm trong Tài khoản điểm cấp Thẻ dưới 2,500 điểm Hội viên sẽ bị xuống hạng Thẻ ở mức hạng SILVER CARD

Khoản điểm Thặng dư : Là Khoản điểm dư so với mức điểm đạt Thẻ ở thời điểm cấp Thẻ đó :

-                      Số điểm thặng dư của SILVER CARD : Số điểm trên 500 điểm

-                      Số điểm thặng dư của GOLD CARD : Số điểm trên 3,000 điểm

-                      Số điểm thặng dư của PLATINUM CARD : Số điểm trên 16,000 điểm

ƯU ĐÃI DÀNH CHO HỘI VIÊN :

  Ưu đãi dành cho Thẻ thành tại Vietravel :

 BẢNG ƯU ĐÃI DÀNH CHO HỘI VIÊN KHI ĐĂNG KÝ DU LỊCH VỚI VIETRAVEL

(Áp dụng tại trụ sở và các chi nhánh của Vietravel trên toàn quốc)

 

STT

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH

STANDARD CARD

SILVER CARD

GOLD CARD

PLATINUM CARD

 
 

I

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH NƯỚC NGOÀI

(Đơn vị tính VND)

 

1

ĐÔNG NAM Á (Thái Lan, Campuchia, Singapore, Malaysia, Brunei, Indonesia…)

Không ưu đãi

200,000

400,000

500,000

 

2

ĐÔNG BẮC Á, TRUNG ĐÔNG, CHÂU PHI (Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đài Loan, Trung Quốc, Hongkong, Ai Cập, Nam Phi, và các tuyến mới…)

200,000

400,000

500,000

700,000

 

3

CHÂU ÂU, CHÂU ÚC, CHÂU MỸ

400,000

600,000

1,000,000

1,500,000

 

II

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TRONG NƯỚC

(Đơn vị tính VND)

 

1

GIÁ TRỊ TOUR DƯỚI 3.000.000đ

Không ưu đãi

70,000

140,000

300,000

 
 

2

GIÁ TRỊ TOUR TỪ  3.000.000đ đến dưới 7.000.000đ

50,000

100,000

200,000

400,000

 

3

GIÁ TRỊ TOUR TỪ 7.000.000đ

50,000

150,000

300,000

600,000

 

Giảm giá và ưu đãi tại hệ thống liên kết giảm giá của Vietravel.

(Ưu đãi tùy theo từng loại dịch vụ và từng đối tác)

Quy định :

Ø  Hội viên trình Thẻ thành viên trước khi thanh toán tour du lịch.

Ø  Thẻ thành viên Vietravel chỉ có giá trị giảm giá theo bảng ưu đãi đối với các chương trình du lịch trọn gói của Vietravel (chương trình dành cho khách lẻ), không có giá trị giảm giá đối với các dịch vụ khác.

Ø  Các giá trị giảm giá dành cho Thẻ thành viên Vietravel không được quy đổi thành tiền mặt hoặc chuyển nhượng cho người khác.

Ø  Ưu đãi chỉ áp dụng cho chính chủ thẻ.

Ø  Ưu đãi chỉ áp dụng cho các Thẻ đang trong thời hạn sử dụng.

Ø  Ưu đãi dành cho Thẻ thành viên không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi giảm giá khác.

Quà tặng tích lũy điểm dành cho Hội Viên :

Quà tặng :

Khách hàng sẽ nhận được những phần quà dành cho Hội viên của chương trình “THẺ THÀNH VIÊN VIETRAVEL” khi đạt các mức điểm tương ứng như sau :

 

 

STT

ĐIỂM TÍCH LŨY

QUÀ TẶNG

 

1

3,000

01 vé du lịch Đà Lạt dành cho 01 người (4 ngày 3 đêm - Khởi hành từ TP.HCM -  2 sao)

2

6,000

01 cặp vé du lịch Đà Lạt dành cho 01 người (4 ngày 3 đêm - Khởi hành từ TP.HCM -  2 sao)

3

10,000

01 vé du lịch Thái Lan dành cho 01 người (5 ngày 4 đêm -Khởi hành từ TP.HCM)

4

16,000

01 vé du lịch Singapore – Malaysia dành cho 01 người (6 ngày 5 đêm – Khởi hành từ TP.HCM)

 

         (Khách hàng khi sử dụng các quà tặng sẽ bị trừ đúng với số điểm ứng với quà tặng)

 

Ghi chú :

-        Quà tặng có thể thay đổi theo thời gian.

-      Quà tặng được phép cấn trừ sang tour du lịch khác, giá trị cấn trừ tương ứng với giá trị quà tặng tại  thời điểm sử dụng.

Quy định :

      Đối tượng nhận quà : Tất cả các Hội viên hợp lệ tham gia chương trình (như điều khoản Đối tượng ở mục I, phần B)

Điểm nhận quà : 

            Dựa vào Tài khoản điểm để tặng quà, Hội viên sẽ nhận những phần quà tương ứng với số điểm sở hữu.

Quy trình  nhận Quà tặng tích lũy điểm :

 

           Bước 01 : Kiểm tra Tài Khoản điểm

-  Sau mỗi tour du lịch đăng ký/tham gia với Vietravel Quý khách vui lòng liên hệ đến nhân viên CSKH tại đơn vị đăng ký tour để kiểm tra Tài khoản điểm.

           Bước 02 : Xác nhận nhận Quà tặng tích lũy điểm

- Dựa trên Tài khoản điểm, khi đạt đến các mức điểm  theo bảng Quà tặng tích lũy điểm, Quý khách vui lòng liên hệ đến nhân viên CSKH, đây là cơ sở để Vietravel gửi  quà tặng đến Quý khách

- Quà tặng tích lũy điểm sẽ thay đổi và phụ thuộc vào Tổng số điểm còn hạn tại thời điểm Quý khách liên hệ với Vietravel

(Đến ngày hết hạn của các khoản điểm nếu khách hàng không xác nhận lại để nhận quà xem như từ chối Quà tặng tích lũy điểm)..

 

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Ø  Vietravel có quyền thay đổi các điều lệ và điều khoản trên tại bất kỳ thời điểm nào, có (hoặc không) báo trước.

Ø  Vietravel có quyền sửa đổi cách thức của chương trình hoặc những quyền lợi có được từ chương trình tại bất kỳ thời điểm nào, có (hoặc không) báo trước.

Ø  Vietravel có quyền tạm ngưng, chấm dứt một phần hoặc toàn bộ chương trình tại bất kỳ thời điểm nào, có (hoặc không) báo trước.

Ø  Hội viên có trách nhiệm đọc kỹ và được coi như mặc nhiên chấp nhận nội dung chương trình này, đồng thời Hội viên phải tuân thủ chặt chẽ nội dung của chương trình.

Ø  Vietravel không chịu trách nhiệm nếu Hội viên không nhận được các ưu đãi và lợi ích của Chương trình do việc ấn phẩm, thư tín gửi đến Hội viên bị thất lạc qua đường bưu điện.

Ø  Mọi khiếu nại, yêu cầu bồi thường của Hội viên liên quan đến Chương trình sẽ do Vietravel giải quyết. Sự giải thích và quyết định của Vietravel có giá trị cao nhất.

Ø  Vietravel có quyền miễn trừ tư pháp đối với mọi kiện tụng, đòi bồi thường của Hội viên có liên quan đến Chương trình.

Ø  Vietravel được phép sử dụng những thông tin của Hội viên trong các trường hợp : Phục vụ cho việc nghiên cứu thị trường, lên kế hoạch kinh doanh của Vietravel hoặc đối tác chương trình, gửi phần thưởng hay các ấn phẩm đến Hội viên mà không cần sự đồng ý của Hội viên hoặc các trường hợp khác được Hội viên cho phép.

 
inthenhua-menu
inthenhua-menu
inthenhua-menu
inthenhua-menu
inthenhua-menu
inthenhua-menu
the-bao-hanh
the-bao-hanh
the-bao-hanh
inthenhua-menu
DMCA.com Protection Status
Tất Cả Nội Dung Đã Được Đăng Ký Giữ Bản Quyền DMCA ®​
Bất kỳ website nào đăng tải lại sẽ bị DMCA và Google xoá khỏi danh sách tìm kiếm. Kể cả copy sửa lại từ ngữ vẫn bị thuật toán Google phát hiện ra.